se želite izobraževati
Možnost tečajev preko video klica z osebnim pristopom edukatorke.

Na voljo so vsi tečaji, ki jih imamo v ponudbi, po dogovoru pa tudi popolnoma individualno zasnovani treningi po željah tečajnice. Za individualni tečaj nas prosim kontaktrajte.